Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 01/06/2012 10:56:41

Ngày 30-5-2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho các báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp huyện, BHXH và Đài truyền thanh huyện, thị, thành phố.


Các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH là góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe các nội dung như: Đối tượng tham gia; mức đóng BHXH; quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHXH; các chế độ hưởng của người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Riêng về nội dung tuyên truyền tập trung vào hệ thống quan điểm của Đảng về chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó làm sâu sắc các vấn đề cơ bản về BHXH như: khẳng định vị trí, vai trò của BHXH; chủ trương phát triển mạnh hệ thống BHXH; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hê thống BHXH; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ BHXH; giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia BHXH...

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn