Đưa dự án khu đô thị Phường 6 - Tịnh Thới, TP Cao Lãnh ra khỏi danh mục thu hồi đất

Cập nhật ngày: 03/04/2024 11:04:36

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X vừa ban hành 2 nghị quyết liên quan đến danh mục thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Nghị quyết số 07 ngày 21/3/2024 sửa đổi Nghị quyết số 28 ngày 29/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, danh mục dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, HĐND tỉnh sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 28 ngày 29/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, danh mục dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đưa dự án Khu đô thị Phường 6 - Tịnh Thới, TP Cao Lãnh (250ha) ra khỏi danh mục thu hồi đất tại Mục 10 Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28 ngày 29/9/2022.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 ngày 21/3/2024 bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích của địa phương và làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố,.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 5 dự án thuộc TP Cao Lãnh, có thu hồi đất với tổng diện tích hơn 200ha. Cụ thể: Dự án Khu tái định cư TP Cao Lãnh (giai đoạn 1) 32ha; Dự án Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng hơn 4,9ha; Khu đô thị số 1 Phường 6 - Tịnh Thới 39,8ha; Khu đô thị số 2 Phường 6 - Tịnh Thới 72,3ha; Khu đô thị số 3 Phường 6 - Tịnh Thới 52,2ha.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn