Khánh thành đường đan Rạch Cái Sơn Bé

Cập nhật ngày: 17/11/2020 16:54:22

UBND xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) vừa khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường đan Rạch Cái Sơn Bé, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới.

Tuyến đường đan có chiều dài hơn 1,3km, rộng 3,5m. Tổng nguồn vốn xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách huyện là 890 triệu đồng, Nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 330 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nguyên Lộc 

Gửi bình luận của bạn