Nhiều chỉ tiêu công tác dân số đạt, vượt kế hoạch

Cập nhật ngày: 26/12/2018 05:39:58

ĐTO - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) vừa tổ chức tổng kết công tác  DS - KHHGĐ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, ngành dân số tỉnh đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp vừa hạ thấp tỷ lệ phát triển vừa nâng cao chất lượng dân số và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, sàng lọc trước sinh đạt 60,93%, đạt 152,33% chỉ tiêu kế hoạch; sàng lọc sơ sinh đạt 57,55%, đạt 100,96% kế hoạch; tốc độ tăng giới tính khi sinh giảm đáng kể; tỷ số giới tính khi sinh là 101,76 bé trai sơ sinh/100 bé gái sơ sinh. Người dân hầu như không có tư tưởng chấm dứt thai kỳ do lựa chọn giới tính. Đặc biệt, tỷ lệ sinh là con thứ 3 trở lên 3,76%  trên tổng số trẻ sinh, giảm 0,18% so với năm 2017, đạt 200% chỉ tiêu.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu các đề án, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, ngành dân số tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời tăng nguồn lực đầu tư của địa phương cũng như có các chính sách khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, đơn vị, địa phương làm tốt công tác DS - KHHGĐ và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn