Sẽ công khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh

Cập nhật ngày: 27/06/2020 06:26:28

ĐTO - Người dân phản ánh tình trạng sử dụng âm thanh công suất lớn trong các khu dân cư làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, học tập, sinh hoạt của người dân và đề nghị các ngành chức năng, địa phương có biện pháp giải quyết hiệu quả.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết đã ban hành Kế hoạch số 237 ngày 15/9/2017 về việc kiểm tra và xử lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ sử dụng âm thanh công suất lớn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương các cấp thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động văn nghệ sử dụng âm thanh công suất lớn tại các đám tiệc vẫn còn xảy ra nhiều. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao.

Ngày 8/10/2018, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 348 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các loại hình văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí có thưởng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề tiếng ồn.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là trong các cuộc sinh hoạt của chi hội, tổ hội, chi đoàn, tổ nhân dân tự quản, hội quán...; công khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh để người dân nắm.

T.T

Gửi bình luận của bạn