Thực hiện nhiều giải pháp trong điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy

Cập nhật ngày: 29/05/2020 10:28:55

ĐTO - Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy (MT) được các ngành, các cấp phối hợp thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình người sử dụng MT trái phép, người nghiện MT, nhất là MT tổng hợp gia tăng nhanh, diễn biến phức tạp. Do vậy, UBND tỉnh tiếp tục đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện MT.


Nhiều học viên được dạy nghề trong thời gian cai nghiện ma túy

Đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 4.900 người nghiện và người sử dụng trái phép chất MT, trong số đó, gần 2.500 đối tượng có hồ sơ quản lý. Năm qua, Cơ sở (CS) điều trị nghiện đã tiếp nhận điều trị, cai nghiện gần 670 học viên. Hiện tại, CS điều trị nghiện quản lý khoảng 380 học viên, có nhiều người nghiện MT tổng hợp. Những đối tượng nghiện MT tổng hợp thường bị rối loạn thần kinh, tâm thần, có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, trầm cảm... dễ bị kích động dẫn đến gây rối trong CS cai nghiện MT và cả ngoài cộng đồng. Theo UBND tỉnh, năm nay, công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện MT tập trung thực hiện các nội dung: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn tại CS điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện trong cộng đồng. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị, cai nghiện MT tại CS điều trị nghiện tỉnh; nhân rộng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện MT tại cộng đồng”; nâng cao hệ thống giám sát, đánh giá việc điều trị, cai nghiện MT và quản lý đối tượng sau cai nghiện...

Để công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện MT trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác dự phòng và điều trị nghiện. Các ngành, các cấp đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hậu quả, tác hại của MT; đấu tranh triệt xóa những tụ điểm phức tạp về MT. Chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phù hợp và vận động những doanh nghiệp này phối hợp với CS điều trị nghiện trong việc đào tạo nghề, tiếp nhận học viên đã qua đào tạo vào làm việc sau khi hết thời hạn điều trị, cai nghiện.

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ, giáo dục người nghiện MT tại xã, phường, thị, trấn cần thực hiện tốt; chú trọng việc hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Ngành chức năng kịp thời điều chỉnh, kiến nghị, đề xuất bổ sung chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện MT; đa dạng hóa hình thức, biện pháp tổ chức cai nghiện, chú trọng cai nghiện tại CS điều trị nghiện, ở gia đình, cộng đồng và điều trị cho người nghiện bằng thuốc methadone. Ngoài ra, việc điều trị, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng phải thường xuyên được kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện MT và quản lý sau cai nghiện.

Những giải pháp quyết liệt nói trên của UBND tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chống và kiểm soát MT. Kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới; giảm tỉ lệ người sử dụng trái phép chất MT trong cộng đồng, nhất là trong nhóm có hành vi nguy cơ cao; tổ chức cai nghiện MT theo hướng có hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, phấn đấu 100% công chức, viên chức trong tỉnh và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện MT, biện pháp đổi mới dự phòng và điều trị nghiện. Tỉ lệ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định đạt 90%; phấn đấu điều trị, cai nghiện cho 50% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Tất cả những người hoàn thành cai nghiện tại CS điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

N.AN

Gửi bình luận của bạn