Số: 33/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 27/03/2024 09:56:29

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá:

Quyền khai thác dịch vụ giữ xe (Thời gian khai thác 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng khai thác).

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá 195/PA-BQLTCTĐT ngày 15/03/2024 của Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc. Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng/năm.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý Công trình đô thị thành phố Sa Đéc; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 27/3/2024 đến 15 giờ ngày 09/4/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 11.000.000đ tại Ban Quản lý Công trình Đô thị thành phố Sa Đéc vào ngày 09/4/2024 đến 15 giờ ngày 11/4/2024.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 12/4/2024 tại Ban Quản lý Công trình Đô thị thành phố Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu 01 vòng trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc, điện thoại: 02773869153.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn