Thông báo về việc thôi quốc tịch Việt Nam

Cập nhật ngày: 08/05/2024 15:27:37

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của cháu Trần Gia Huy; giới tính nam; sinh ngày 31/3/2020 tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu số P01719540 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/3/2023.

Người giám hộ làm đơn là bà Trần Thị Chúc Linh; sinh ngày 12/05/1989; quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu số C0936983 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 16/09/2015.

Nơi thường trú của bà Chúc Linh và cháu Gia Huy: số 385, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở hiện nay: Chung cư Sunrise Riverside Block B, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp thông báo để cơ quan Công an, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác biết việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân trên. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn