Số: 46/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 06/05/2024 10:06:21

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh: Xe ô tô (08 chỗ) biển số 66A-000.16, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE-GL, xe màu xanh- ghi - hồng, Việt Nam sản xuất năm 2003; số máy: 7K-0608858, số khung KF3-6905659, nhiên liệu xăng, tên chủ xe: Liên Minh Hợp tác xã Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 105.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 06/5/2024 đến 15 giờ ngày 20/5/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 5.100.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 20/5/2024 đến 15 giờ ngày 22/5/2024. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức, phương thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 06/5/2024 đến 15 giờ ngày 22/5/2024.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3854517.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn