Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Cập nhật ngày: 23/04/2024 14:33:58

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 với nội dung như sau:

1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án tiền sự;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm;

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

h) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

i) Có trình độ Ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương.

k) Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) hoặc tương đương.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và số lượng vị trí việc làm

(Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6 cm) và xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển);

   (ứng viên tải tại link https://dp.dthu.edu.vn/Uploads/files/So-yeu-ly-lich-tu-thuat.pdf)

- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân); giấy xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan công an địa phương mà ứng dự tuyển thay cho sổ hộ khẩu.

- Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng ghi kết quả học tập theo
yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận theo quy định hiện hành.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành (trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và kèm 02 ảnh
(Ảnh cỡ 4x6 cm và ảnh toàn thân cỡ 10x15 cm) trong thời gian 06 tháng trở lại;

- Bản tự giới thiệu về bản thân kèm theo minh chứng (nếu có);

- Các giấy tờ minh chứng như quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương, phiếu đánh giá và phân loại công chức, viên chức hằng năm (nếu đã là công chức,
viên chức).

Lưu ý:

- Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào 01 túi đựng hồ sơ. Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục các mẫu đơn, văn bằng, chứng chỉ,… có trong hồ sơ. Hồ sơ không được tẩy xoá. Các bản sao đều phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Thi sính phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Trường Đại học Đồng Tháp phát hiện thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trường sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

3. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

3.1. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Tổ chức thực hành nghiệp vụ chuyên ngành đối với viên chức giảng dạy; tổ chức vấn đáp đối với viên chức hành chính.

3.2. Nội dung tuyển dụng

3.2.1. Đối với viên chức giảng dạy

+ Xây dựng kế hoạch dạy học một tiết học: Mỗi ứng viên tham gia dự tuyển thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học một tiết học trong chương trình đào tạo (nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng yêu cầu nhưng phải đảm bảo thời gian tổ chức dạy học trong vòng 50 phút) phù hợp ngành đào tạo theo hình thức dạy học trên lớp.

+ Tổ chức dạy học: Sau khi hoàn tất kế hoạch dạy học theo yêu cầu, các ứng viên sẽ thực hiện tổ chức dạy học trên lớp với thời gian thực hiện là 50 phút, có tương tác giữa người dạy và người học về nội dung bài học và các tình huống sư phạm đặt ra.

3.2.1. Đối với viên chức hành chính

Hội đồng tuyển dụng tổ chức vấn đáp để kiểm tra các kiến thức, kĩ năng về chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

3.3. Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng

Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 39/NQ-HĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và nhân viên trong Trường Đại học Đồng Tháp và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 02;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm vòng 02;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 02;

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2”.

3.4. Cách tính điểm

- Điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành hoặc vấn đáp được tính theo thang điểm 100;

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành hoặc vấn đáp cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

3.5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành (đối với viên chức giảng dạy), vấn đáp (đối với viên chức hành chính) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành hoặc vấn đáp cộng với số điểm ưu tiên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành hoặc vấn đáp cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm thực hành nghiệp vụ chuyên ngành hoặc vấn đáp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức đề xuất người trúng tuyển để Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Lưu ý:

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 39/NQ-HĐT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

4.1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Điện thoại liên hệ: 02773.882.518.

4.2. Thời gian xét tuyển

- Thẩm định hồ sơ dự tuyển (vòng 1): Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024.

- Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: Từ ngày 27 tháng 5 năm 2024.

- Tổ chức xét tuyển vòng 2 (thực hành nghiệp vụ chuyên ngành, vấn đáp): Dự kiến từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024.

- Thông báo kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Lưu ý: Các thông tin liên quan công tác tuyển dụng viên chức tương ứng từng mốc thời gian nêu trên sẽ được Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ Website: http://www.dthu.edu.vn.

4.3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NĂM 2024

TT

Đơn vị

Vị trí
việc làm

Chuyên ngành

Trình độ

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với vị trí việc làm cụ thể

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Khoa Kinh tế - Luật

Giảng viên/trợ giảng

Marketing;
Quản trị kinh doanh;

Đại học

trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên hoặc trợ giảng;

- Tiến sĩ, Thạc sĩ  (Tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành loại khá trở lên); đại học đúng chuyên ngành, loại giỏi.

01

Kinh doanh quốc tế;
Kinh doanh thương mại;

01

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;
Quản lý công nghiệp;
Kinh tế công nghiệp;
Kinh tế

02

Tài chính, Quản lý công

01

Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp

01

Kế toán; Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp

01

Giảng viên

Luật học

Tiến sĩ, thạc sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;
- Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc đang nghiên cứu sinh.

01

2

Khoa Ngoại ngữ

 

Giảng viên

 

Ngôn ngữ Anh;
Lý luận &PP dạy học bộ môn tiếng Anh

Thạc sĩ

trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học; Có khả năng giao tiếp, hợp tác, xử lý vấn đề tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học;

- Có chứng chỉ C1 (VSTEP) hoặc IELTS 7.0 trở lên.

01

Giảng viên/trợ giảng

Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng (Hán ngữ); Giáo dục Hán ngữ quốc tế; Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Đại học

 trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Tốt nghiệp  Đại học loại Khá trở lên;
- Ưu tiên ứng viên có Giấy xác nhận giảng dạy tiếng Trung từ 03 tháng trở lên (tại các Trung tâm Ngoại ngữ hoặc công ty liên doanh); Có chứng chỉ HSK bậc 5
Có chứng chỉ Ngoại ngữ 2 bậc 3.

02

3

Khoa Khoa học tự nhiên

Giảng viên

Công nghệ sau thu hoạch

Tiến sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

 - Có bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển;

- Có phẩm chất đạo đức tốt và sức khỏe để đảm nhận công việc;

- Gắn bó lâu dài với đơn vị.

01

4

Khoa Giáo dục Chính trị

Giảng viên

1. Lịch sử Đảng
2. Xây Dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Lý luận và phương pháp giảng dạy GDCD
5. Giáo dục chính trị

Thạc sĩ trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc đang nghiên cứu sinh.

01

Giảng viên

1. Triết học
2. Kinh tế chính trị
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
4. Giáo dục chính trị

01

5

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

Giảng viên

Lý luận và Phương pháp dạy học Lịch sử

Tiến sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

 - Có bằng tốt nghiệp Tiến sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển;

- Có phẩm chất đạo đức tốt và sức khỏe để đảm nhận công việc;
- Gắn bó lâu dài với đơn vị.

01

6

Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và môi

Giảng viên

Kỹ thuật xây dựng

Tiến sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp;

- Năng lực sư phạm tốt.

01

Giảng viên

Kỹ thuật xây dựng

Thạc sĩ

 trở lên

01

7

Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội

Giảng viên

Quản trị khách sạn/Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Tiến sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp.

-Ưu tiên:
+ Nam, tuổi từ 25 trở lên.
+ Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm.

01

Giảng viên

Truyền thông đa phương tiện/Báo chí

Tiến sĩ

01

8

Khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm Nghệ thuật

Giảng viên

Giáo dục thể chất

Phó Giáo sư. Tiến sĩ

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

- Phó Giáo sư đúng chuyên ngành, còn đủ tuổi tham gia giảng viên cơ hữu tại Trường.

01

9

Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật

Giảng viên

 

Kỹ thuật phần mềm (hoặc Quản lý công nghệ thông tin nếu tốt nghiệp chương trình quốc tế)

Thạc sĩ trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên;

1) Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối Trường thuộc Đại học quốc gia;

2) Ưu tiên kinh nghiệp làm thực tế tại doanh nghiệp phần mềm và giảng dạy;

3) Tốt nghiệp cao học trở lên.

01

Giảng viên/trợ giảng

 

Khoa học máy tính

Thạc sĩ (hoặc đang học cao học) trở lên

- Đảm bảo chuẩn giảng viên hoặc trợ giảng;

1) Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

2) Ưu tiên kinh nghiệp làm thực tế tại doanh nghiệp phần mềm.

01

Chuyên viên

Tiếng Trung, Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Đại học

- Có trình độ chuyên môn phù hợp;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thực tế, giao tiếp chuẩn mực, ngoại hình ưu nhìn.

 

01

10

Phòng Đào tạo sau đại học

Chuyên viên

Nhóm ngành Công nghệ thông tin, thuộc nhóm ngành KHGD

Thạc sĩ trở lên

- Có năng lực giao tiếp tốt;
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Có khả năng đọc, hiểu, trình bày văn bản;
- Am hiểu về trình tự, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ.

01

11

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên

Công nghệ thông tin hoặc khoa học máy tính

Đại học

- Ưu tiên nam;

- Có kinh nghiệm tham gia viết các ứng dụng văn phòng; quản trị hệ thống số;

- Am hiểu về các quy định pháp luật.

01

Chuyên viên

Sư phạm Ngữ văn;

Ngôn ngữ Việt Nam;

Luật;

 

Đại học

- Ưu tiên nữ;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn phòng;

- Am hiểu về các quy định pháp luật;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu theo lĩnh vực.

01

12

Phòng Hợp tác Quốc tế

Chuyên viên

Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn; Ngôn ngữ Anh

Đại học

- Ưu tiên Nam tốt nghiệp đại học một trong các ngoại ngữ theo thứ tự ưu tiên: (1) Tiếng Nhật, (2) Tiếng Hàn, (3) Tiếng Anh
 - Ưu tiên ứng viên có từ 02 ngoại ngữ trở lên; có kinh nghiệm trong công tác biên, phiên dịch; đã từng đi trao đổi hoặc học tập ngắn hạn tại nước ngoài; có nguyện vọng công tác lâu dài trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

01

13

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên

Kế toán

Đại học

- Tốt nghiệp từ loại Giỏi trở lên trình độ Đại học Chuyên ngành: Kế toán.Tuổi từ 18 đến 30;

- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excell, phần mềm kế toán,…);

- Kỹ năng: Giao tiếp thân thiện, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

01

14

Phòng Khoa học và Công nghệ

Chuyên viên

Thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên

 

Đại học

- Có khả năng tổng hợp biểu đạt/trình bày các ý kiến, ý tưởng, sự kiện bằng ngôn ngữ;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc nhóm trong quá trình làm việc;

- Chịu đựng được áp lực khi làm việc với nhà khoa học.

01

15

Phòng Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

Các ngành sư phạm; các ngành luật, khoa học tự nhiên

Đại học

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc;

- Cam kết gắn bó lâu dài vị trí việc làm;

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ; nghiệp vụ văn phòng.

02

16

Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm non

 

Giáo dục mầm non

Đại học

- Đảm bảo chuẩn giáo viên mầm non;
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục mầm non
Hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi;
- Thành thạo tin học văn phòng và tiếng anh giao tiếp.

01

Giáo viên mầm non

Giáo dục mầm non

 Đại học

01

17

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Chuyên viên

Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, Khoa học
thư viện

 

Đại học

- Nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi;

-Thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa, am hiểu về truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

01

Tổng cộng:

34

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2024 là 34 (Ba mươi bốn) vị trí việc làm.

Trong đó: 22 (Hai mươi hai) vị trí việc làm giảng viên hoặc trợ giảng, 02 (Hai) giáo viên và 10 (Mười) vị trí việc làm chuyên viên.

Lưu ý đối với các vị trí tuyển dụng có chính sách ưu đãi: Ứng viên được trúng tuyển, ký kết hợp đồng và vào nhận việc tại vị trí việc làm tuyển dụng có chính sách ưu đãi, nếu đáp ứng các điều kiện theo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Đồng Tháp thì được Nhà trường chi trả chính sách ưu đãi với định mức, như sau:

“- Mức ưu đãi cho viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ: Không quá 250.000.000 đồng/người.

- Mức ưu đãi cho viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư: Không quá 300.000.000 đồng/người.

- Mức ưu đãi cho viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ và học hàm giáo sư: Không quá 350.000.000 đồng/người”.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn