“Phụ nữ Đồng Tháp - Đổi mới tư duy, thống nhất hành động, chung tay xây dựng quê hương”

Cập nhật ngày: 03/12/2018 03:58:33

ĐTO - Đó là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phát động tại Hội nghị lần thứ 7 tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ (PN) năm 2018. Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 30/11. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng.


Các Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2019

Năm 2018, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, chủ động, sáng tạo thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới; trong năm 2018, toàn tỉnh tập trung phát triển mới được 10.338 hội viên (HV), tổng số HV toàn tỉnh hiện có là 211.678 HV.

Nhiều phong trào thi đua như: “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Chi hội PN 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”... được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đông đảo HV.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những kết quả Hội LHPN các cấp đạt được. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các thành phần PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy sức sáng tạo của PN trên các lĩnh vực, tham gia vào quá trình phát triển của địa phương.

Quan tâm công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở luôn tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng các cấp Hội, có giải pháp cụ thể để thu hút và tập hợp HV. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp phát triển toàn diện về trình độ, năng lực, đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác.

Chú trọng các hoạt động: hỗ trợ PN khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhất là PN vùng biên giới, gắn với thực hiện chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”; triển khai lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Hội...

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gồm 2 giai đoạn: từ đầu tháng 12/2018 - 30/4/2019, từ ngày 1/5/2019 - 30/9/2019. Đồng thời, các Cụm thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Dịp này, 1 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, 5 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam”; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn