Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Cập nhật ngày: 10/08/2018 05:59:45

Vừa qua, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2018 cho 180 cán bộ Mặt trận cấp huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề về quy trình, thủ tục, đề cương xây dựng văn kiện, nhân sự công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổ chức và hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” ở địa bàn khu dân cư; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phong trào; những trọng tâm công tác tuyên giáo, công tác dân chủ và pháp luật năm 2018.

Lớp bồi dưỡng giúp học viên nghiên cứu nội dung các chuyên đề kết hợp trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm hay để tổ chức nhân rộng đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trần Thắng

Gửi bình luận của bạn