Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 09/08/2018 20:07:24

ĐTO - Chiều 9/8, tại TP.Cao Lãnh, Cụm thi đua số 5 ngành tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Phan Văn Nhiệm - Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương và lãnh đạo các BTC Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm thi đua tham dự.


Quang cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 5 gồm 11 BTC Tỉnh ủy, Thành ủy: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và năm 2018, BTC Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ vai trò Cụm trưởng.

Với phương châm “Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, coi trọng hiệu quả”, 6 tháng đầu năm nay, BTC các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua trong công tác TCXDĐ. Việc điều động, phân công cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Các BTC Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

BTC chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy và Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện các chức danh kiêm nhiệm và nhất thể hóa những chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tại hội nghị, lãnh đạo BTC các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như những khó khăn, bất cập về công tác TCXDĐ. Đồng thời, trao đổi tình hình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Từ nay đến cuối năm 2018, thành viên của Cụm thi đua số 5 sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thực hiện những Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18 và 19; quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

N.An

Gửi bình luận của bạn