Cả nước giảm 190 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và huyện

Cập nhật ngày: 15/01/2019 15:20:25

ĐTO - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ (NV) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Ngành NV đề ra phương châm hành động của năm 2019 là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp hợp lý, bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp hành chính, giữa các cơ quan hành chính cùng cấp. Tập trung hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; hoàn thiện những văn bản pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Đồng thời, Bộ NV sẽ tiếp tục triển khai, đôn đốc các Bộ, cơ quan ở Trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao về cải cách chính sách tiền lương đối với CB,CC,VC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Năm qua, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Năm 2018, cả nước đã giảm 190 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và huyện. Ngành NV thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ CB,CC,VC, xây dựng chính quyền; tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh ĐỖ TRUNG (SGGPO)

Đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà ngành NV đạt được. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành NV tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; khắc phục việc chậm thể chế hóa những quy định về quản lý CB,CC,VC, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật.

Đặc biệt, cần xác định vị trí việc làm bảo đảm khoa học, chính xác, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ tiền lương; tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng; sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với những người làm việc kém hiệu quả. Ngành NV phải gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là những cơ sở bồi dưỡng, đào tạo của Bộ NV.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn