Cần rà soát, phân loại, xác định pháp lý từng khu đất để quản lý, sử dụng đất công hiệu quả

Cập nhật ngày: 12/09/2019 16:50:10

Đó là đề nghị của Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng tại buổi khảo sát về tình hình quản lý và sử dụng nhà, đất công trên địa bàn TP.Sa Đéc vào ngày 12/9.


Đoàn khảo sát tại khu đất công do Công ty Sao Mai quản lý ở phường 2

Tại buổi làm việc, Đoàn đã đi giám sát thực tế một số khu đất công trên địa bàn xã Tân Khánh Đông, khu đất công của Công ty Sao Mai quản lý ở phường 2, khu nhà Trung tâm huấn luyện thể thao (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý)...

Qua khảo sát, các khu đất này vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng. Theo UBND TP.Sa Đéc khu đất của Công ty Sao Mai là do công ty xin gia hạn lại dự án đến cuối năm do đang xin hạ mức đầu tư dự án, còn một số khu đất ở Tân Khánh Đông đang tiến hành cưỡng chế thu lại mặt bằng... Trên địa bàn thành phố hiện không có nhà công, về đất có tổng số 103 khu đất công với diện tích trên 165m2, trong đó có 11 khu do thành phố quản lý (Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất), còn lại 92 khu do UBND các xã, phường quản lý.

Các khu đất này đa số là các kênh, mương công cộng phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt của cộng đồng... nhưng do quá trình đô thị hóa nên không còn sử dụng, còn lại là đất của các tổ chức trước đây quản lý sau đó di dời giao lại cho địa phương quản lý. Hiện các khu đất đã được đo đạc và thiết lập hồ sơ quản lý từng bước xây dựng phương án sử dụng đất, nhiều khu đất đã được khai thác có hiệu quả tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, công tác này của địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như tình trạng lấn chiếm đất công vẫn còn chưa giải quyết dứt điểm; việc rà soát và lập hồ sơ địa chính về tính pháp lý của từng khu đất công chưa được thực hiện đúng quy định. Từ đó các xã, phường chưa có hồ sơ đầy đủ dẫn đến khó quản lý; việc lập phương án từng khu, từng thửa để đưa đất công vào khai thác còn chậm;...


Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Phan Văn Thắng đề nghị UBND TP.Sa Đéc cần sớm tiến hành rà soát, quy hoạch lại đất công phù hợp với sự phát triển của đô thị; phân định trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý nhà ở, đất công, nhất là tiến hành phân loại, xác định tính pháp lý của từng khu đất tạo thuận lợi trong việc quản lý, có như vậy mới khai thác và sử dụng đất công được hiệu quả, tránh gây lãng phí.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn