Chỉ đạo khẩn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật ngày: 27/03/2020 19:30:17

ĐTO – Ngày 27/3, thực hiện văn bản của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ngành tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất một số nhiệm vụ trọng tâm.


Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan (bên trái, hàng đầu) đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 997-CV/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tạm hoãn việc thực hiện Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất.


Bí thư Lê Minh Hoan (bên trái) thăm cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới

Các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây nhiễm, sẽ tiến hành tổ chức Đại hội theo kế hoạch chung.

Đồng thời, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp (kể cả họp chi bộ, đảng bộ, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp), các sự kiện tập trung trên 20 người, kể từ ngày 28/3/2020 đến khi có chỉ đạo mới.

V.Hùng-T.Đạt

Gửi bình luận của bạn