Đại tá Nguyễn Văn Hiểu đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 31/07/2020 20:17:15

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200731091119congan.mp4

ĐTO - Ngày 31/7, tại Hội trường số 27, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.


Các đại biểu dự Đại hội

Về phía tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 200 đại biểu đại diện cho 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Bí thư Đảng ủy Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 5 năm tới.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an; thực hiện đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa X đề ra. Nổi bật, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội theo hướng phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Tổ chức bộ máy sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương, quyết liệt trong điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức Công an xã, thị trấn.


Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng lực lượng Công an Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; đổi mới các mặt công tác công an phù hợp với diễn biến tình hình và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác công an; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để “điểm nóng” xảy ra, tạo môi trường ổn định phục vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tập trung thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: xây dựng 8 xã biên giới đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; hàng năm đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị đạt 20% so với tổng biên chế; hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ...


Đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Công an giỏi về nghiệp vụ, vững về pháp luật và thật sự gần dân, sát dân. Kịp thời nắm và dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận thành quả tập thể Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phấn đấu, thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề ra, với 9 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cần tập trung thực hiện như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp; phát huy hơn nữa vai trò hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương nhằm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân với phương châm “Công an tỉnh Đồng Tháp phải hết lòng giúp đỡ Nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của Nhân dân để công tác và chiến đấu”...


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI gồm 7 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp khóa XI, với số phiếu 23/23, đạt 100%. Đại tá Trần Văn Đoàn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp khóa XI.


Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp khóa XI ra mắt trước Đại hội

Đại hội bầu 10 đại biểu (2 đại biểu đương nhiên, 8 đại biểu chính thức) và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn