Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 31/07/2020 10:04:38

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ (TNB) (gọi tắt là Cụm) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Gắn các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.


Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh (đứng thứ 5 từ phải sang) tham gia hoạt động kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại TP.Hồ Chí Minh

Vượt qua khó khăn

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục có những biến động khó lường tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta, trong đó có các tỉnh TNB. Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực của các tỉnh TNB đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội và đạt được kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì và ổn định, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Những kết quả đạt được nhờ có sự đóng góp tích cực của phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh trong Cụm thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh trong Cụm có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng bình quân 2,31%. Trong đó, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao như: An Giang 4,90%; Đồng Tháp 3,41%; Trà Vinh 3,35%... Tổng thu ngân sách của toàn Cụm ước đạt trên 33.590 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2019 ước đạt 49.724,18 tỷ đồng), một số tỉnh thu ngân sách đạt cao so với kế hoạch năm của tỉnh như: Trà Vinh 9.188 tỷ đồng; Long An 8.040 tỷ đồng; Tiền Giang 5.192 tỷ đồng; Vĩnh Long 4.716 tỷ đồng; Đồng Tháp 4.278 tỷ đồng;... Kim ngạch xuất khẩu của Cụm ước đạt trên 6,663 tỷ USD. Các tỉnh đạt kim ngạch xuất khẩu cao như: Long An 2,8 tỷ USD; Tiền Giang 1,22 tỷ USD; Đồng Tháp 490 triệu USD; Sóc Trăng 430 triệu USD;...

Đến nay, các tỉnh cơ bản đã triển khai đồng bộ hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chưa để xảy ra tình trạng cán bộ lợi dụng chính sách trục lợi. Các tỉnh trong Cụm có nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo trong công tác công khai thủ tục hành chính (TTHC). Nhiều tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh, với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”. Qua đó, TTHC đã được đơn giản hóa và giải quyết rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Các tỉnh trong Cụm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, ổn định về tư tưởng chính trị; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng nâng cao. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả. Công tác quân sự luôn được chú trọng, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, làm nòng cốt trong giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mỗi địa phương. Tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân đấu tranh, trấn áp tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông, góp phần kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ 2019.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm

Các tỉnh trong Cụm đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp (Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu,...). Bên cạnh đó, đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X theo kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Các tỉnh trong Cụm tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng thứ 6 từ trái sang) tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Các tỉnh trong Cụm tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tuyên truyền, giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư của mỗi tỉnh; lãnh đạo các tỉnh có nhiều hình thức tổ chức gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm có sự chuyển biến tích cực, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, tổ chức họp xét khen thưởng từ cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng và đúng thành tích, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu. Tỷ lệ khen thưởng cho các đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng tăng lên; đây là một động lực để kích thích phong trào lao động, sản xuất. Tiêu biểu là các tỉnh: Bến Tre (89%), An Giang (74%), Tiền Giang (66%), Bạc Liêu (67%), Hậu Giang (65,5%), Đồng Tháp (64%)...

Trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua TNB tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát huy và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BTV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ. Tăng cường công tác huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ đề ra, bảo đảm đúng thực chất của từng tiêu chí, củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức - người lao động trực tiếp - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình liên tiến, mô hình, nhân tố mới, gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tiếp tục rà soát công tác khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ. Thực hiện tốt việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước đúng theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì thứ hạng cao đối với các Chỉ số vừa được công bố của năm 2019 gồm: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp hạng 2/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), xếp hạng 2/63 tỉnh, thành phố và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index), xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố. Có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó có 1 huyện nông thôn mới đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị (huyện Tháp Mười); TP.Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự được Thủ tướng Chính phủ quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoàng An

Gửi bình luận của bạn