Họp mặt tuyên dương mô hình điển hình tiêu biểu

Cập nhật ngày: 29/07/2020 05:32:54

Hôm nay, ngày 29/7/2020, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt tuyên dương mô hình điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã tổ chức nhân rộng hơn 230 mô hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội.


Các cá nhân tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo nhận Bằng khen của UBND tỉnh. 
Ảnh: P.L

Việc họp mặt tuyên dương mô hình điển hình tiêu biểu nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời biểu dương thành quả của các phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu ở các đơn vị, địa phương và tầng lớp Nhân dân thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận,... chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngô Tổng Trưởng

Gửi bình luận của bạn