Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

Cập nhật ngày: 31/07/2020 05:16:46

Hôm nay, ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp (Cụm Phó thứ hai) Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ, đăng cai tổ chức hội nghị thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.


Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Qua hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đã ký kết đầu năm 2020, qua đó phát huy mặt tích cực và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề ra giải pháp khắc phục, triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Đây còn là dịp để các tỉnh trong Cụm gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới để biểu dương, nhân rộng.

Ngô Tổng Trưởng

Gửi bình luận của bạn