Đánh thức tiềm năng phát triển đặc sắc của đô thị vùng biên

Cập nhật ngày: 03/08/2020 10:32:08

ĐTO - Huyện Hồng Ngự hôm nay đang thay đổi từng ngày, chính sự năng động, bản lĩnh và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây đã đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Nhiều tiềm năng mới đang được khai thác, không chỉ phạm vi trong tỉnh mà còn mang tầm khu vực đồng bằng. Để hiểu thêm về những tiềm năng phát triển của huyện Hồng Ngự trong những năm tiếp theo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hùng Tráng – Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự về vấn đề này.


Huyện Hồng Ngự với nhiều tiềm năng mới đang được khai thác

Phóng viên: Thưa đồng chí, dù là một địa phương biên giới, nhưng huyện Hồng Ngự đã đảm bảo tăng trưởng bình quân đạt 4,57%/năm, tổng giá trị sản xuất đạt 103,2%. Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 3,62%/năm; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 8,09%/năm. Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự năng động của chính quyền các cấp để đạt được kết quả trên?

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng: Trong nhiệm kỳ qua, để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, một số kinh nghiệm có thể được đúc kết như sau: phải giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đang; phát huy vai trò, chức năng của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, điều này tôi cho là rất quan trọng. Xây dựng các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đao từng giai đoạn, hằng năm phải xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng thuận, quyết tâm chính trị cao từ trong Đảng đến các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 Trong lãnh đạo, điều hành tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; giải quyết hợp lý những nhiệm vụ trước mắt với những công việc có tính chiến lược lâu dài. Chú trọng khâu chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Luôn luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng khoa học, hiệu quả, sát việc, sat dân, sát cơ sở.

 Qua đó, kinh tế của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng có bước phát triển. Huyện rất quan tâm đầu tư về hạ tầng kinh tế kỹ thuật, các công trình trọng tâm, trọng điểm; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Kế hoạch phát triển các ngành hàng; thương mại - dịch vụ, du lịch duy trì phát triển ổn định theo hướng đa dạng sản phẩm và thị trường. Du lịch chuyển biến tích cực, hạ tầng phục vụ du lịch được tập trung đầu tư; khách du lịch đến đạt khoảng 117.500 lượt khách; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 60 tỷ đồng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết, trong tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Novaland đã đến huyện Hồng Ngự trình bày ý kiến Dự án đầu tư Khu Du lịch – Đô thị Thường Thới Tiền, đồng chí đánh giá như thế nào về ý tưởng và cơ hội này? Đời sống người dân sẽ có những bước thay đổi nào khi dự án trên được triển khai, thực hiện?

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng: Hồng Ngự là huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, có lịch sử hình thành khá lâu đời và có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và tiềm năng phát triển du lịch. Trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử - văn hóa; làng nghề dệt choàng có truyền thống lâu đời trên 100 năm, thích hợp phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, lịch sử và làng nghề, đặc biệt là những bãi cồn cát trên dòng sông Tiền thu hút khá đông người dân trong và ngoài huyện đến vui chơi. Nhằm tao bước đột phá và khai thác tiềm năng, lợi thế, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, dựa trên nguồn lực của địa phương kết hợp mời gọi, thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư.

Vừa qua, Tập đoàn Novaland đến đầu tư Khu Du lịch - Đô thị Thường Thới Tiền, cụ thể là Dự án Khu đô thị thông minh Blue Dragon, Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy. Đây là cơ hội rất lớn để huyện phát triển, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất công do Nhà nước quản lý. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chủ trương mời Tập đoàn Novaland đến huyện để đầu tư các dự án trên.

Blue Dragon là dự án thông minh hiện đại đầy sức sống, giá trị của bất động sản nơi đây sẽ gia tăng nhanh theo thời gian, nhất là khi các sinh hoạt trong dự án bắt đầu hình thành. Đô thị thông minh không chỉ là công nghệ mà là sống với đầy đủ tiện ích, có việc làm và vui chơi giải trí. Đặc biệt, việc quy hoạch nhà máy tạo ra việc làm ổn định cho người dân, tạo nên sức sống cho khu đô thị vùng biên giới. Đây là nhà máy chế biến trái cây đông lạnh hiện đại nên không gây ô nhiễm môi trường, nhà máy kết hợp với chợ biên giới, chợ truyền thống sẽ tạo sức sống, tạo sự nhộn nhịp và sinh khí mới cho việc phát triển thương mại - dịch vụ.


Phối cảnh Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy, 
quy tụ những đặc trưng cho làng nghề miền Tây Nam bộ (ảnh Huyện ủy Hồng Ngự cung cấp)

Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy sẽ là ngôi làng quy tụ những làng nghề đặc trưng điển hình cho làng nghề miền Tây Nam bộ với đầy đủ những tiện ích an ninh an toàn, diễn ra các lễ hội truyền thống hấp dẫn, là điểm kết nối, là trung tâm du lịch của tiểu vùng sông Mêkông, nơi phát triển các tuyến du lịch đường sông và đường bộ. Các dự án mà Tập đoàn Novaland đến huyện Hồng Ngự đầu tư là rất lớn và mang đầy ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội đối với địa phương, sẽ tác động lan tỏa về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, vừa góp phan nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vừa là điểm đến hấp dẫn, mang đậm bản sắc khu vực miền sông nước Nam bộ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để nắm bắt cơ hội từ các hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Hồng Ngự sẽ tập trung vào các giải pháp chiến lược đột phá nào để phát huy ưu thế này?

Đồng chí  Nguyễn Hùng Tráng: Trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tế của huyện để thu hút đầu tư. Trong đó, huyện đề ra 2 đột phá chiến lược để thực hiện: tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng thị trấn Thường Thới Tiền thành đô thị biên giới kiểu mẫu. Trong đó, mở rộng phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ và du lịch là trọng tâm hàng đầu. Huy động mọi nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng giao thông, đô thị để đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến.

Phóng viên: Thưa đồng chí, bên cạnh những chiến lược đột phá, cấp ủy, chính quyền huyện Hồng Ngự sẽ tiếp tục có những đổi mới gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để xây dựng huyện Hồng Ngự phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp?

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng: Cùng với xu thế chung và tính tất yếu để phát triển, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành là việc làm tất yếu để phù hợp với thực tiễn đặt ra và những vấn đề phát sinh. Trước mắt, huyện tập trung các vấn đề sau: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của từng tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở cơ sở. Chú trọng khâu lãnh đao đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Thường xuyên sơ kết, tổng kết và kiểm tra, giám sát trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, cong chức, viên chức trong thực thi công vụ; triệt để chống nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở các cấp, các ngành để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong cả hệ thống chính trị của huyện với quan điểm sâu sát, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm, tránh lý luận suông, hình thức.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh, của các sở, ngành cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành triển khai thực hiện đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XI đề ra.

C.Phương (thực hiện)

Gửi bình luận của bạn