Hướng dẫn đảng viên giới thiệu được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Cập nhật ngày: 14/11/2020 05:25:12

ĐTO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 33 về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Theo đó, đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú gồm: đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên ở nơi cư trú; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Đảng viên thuộc các trường hợp nêu trên sẽ không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm, chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...).

T.T

Gửi bình luận của bạn