Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 34

Cập nhật ngày: 06/07/2020 05:59:25

ĐTO - Trong Hội nghị lần thứ 34, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ tác hại, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của đồng chí Nguyễn Hồng Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lấp Vò trong việc sử dụng 2 bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp pháp để khai lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, công chức có trình độ học vấn 12/12 bổ túc văn hóa từ năm 1997 trở về sau là không đúng với trình độ học vấn thực tế của đồng chí; lập hồ sơ đi học Cử nhân Chính trị hệ 3 năm khóa X tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân Hành chính do Học viện Hành chính Quốc gia mở tại Đồng Tháp và được đề bạt, bổ nhiệm, trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lấp Vò (nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015, 2015 - 2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò (nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020), đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò và giữ các chức vụ trên đến hiện nay. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Đ.D

Gửi bình luận của bạn