Năm mới công tác tuyên truyền cũng phải mới

Cập nhật ngày: 21/01/2020 04:22:42

Trong thời đại công nghiệp 4.0, thông tin xuất hiện đa dạng, đa chiều, nhanh chóng, diễn ra hết sức phức tạp, làm cho người nhận thông tin khó phân biệt thật - giả, đúng - sai,... Có những thông tin làm cho người xem, người nghe nửa tin, nửa ngờ, bởi được lặp đi lặp lại nhiều lần và xuất hiện trên những trang web, blog, mạng xã hội dày đặc, không rõ xuất xứ. Nếu chúng ta không bình tĩnh, cân nhắc thì rất dễ tin vào những thông tin không chính thống, không chính thức như vậy. Cho nên, chúng ta hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin và hãy kiểm chứng thông tin trước khi tin nó.

Hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền rất khó, bởi có những sự vụ, sự việc xảy ra rất khó giải thích, rất khó thuyết phục, rất khó để tạo niềm tin người xem, người nghe. Bởi, tác động vào nhận thức là một quá trình, quá trình này dài, ngắn không thể biết được. Từ nhận thức đúng, động cơ đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Rất tai hại ở chỗ: nếu nhận thức sai thì sẽ có những hành động sai. Cho nên, công tác tuyên truyền phải hướng đến làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của con người.

Năm 2020, là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, là năm phải tập trung quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũ và cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới (2020 - 2025). Ngoài ra, năm 2020 có nhiều ngày lễ, kỷ niệm quan trọng: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9),... đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền phải tập trung kịp thời, nêu bật cho được ý nghĩa của các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, nhất là làm cho tinh thần yêu nước của mỗi người dân được phát huy đúng mức, bằng những lời nói, việc làm thiết thực. Đừng để lòng yêu nước bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục làm những việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, làm cho bản thân bị thiệt thòi, địa phương bị thiệt hại, đất nước bị chậm phát triển, chỉ có kẻ xấu được hưởng lợi và đạt được ý đồ xấu.

Thông tin, tuyên truyền về các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của địa phương, quan trọng là phải chuyển tải cho được tinh thần cốt lõi, sâu xa của nội dung cần truyền đạt và phải làm cho người dân nhận thức đúng, đầy đủ vấn đề, bởi người dân có nhận thức đúng thì mới làm đúng được. Nếu người dân có hiểu sai, làm sai là do công tác thông tin, tuyên truyền của chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn. Chúng ta chưa chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho người dân, để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bóp méo thông tin, làm cho thông tin sai lệch. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền vừa cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời cho người dân, vừa đấu tranh phản bác những thông tin sai trái. Ngoài ra, có những sự kiện, sự vụ, sự việc, chúng ta phải giải thích rõ ràng để người dân hiểu tường tận vấn đề.

Năm 2020, các cấp ủy đảng tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của từng địa phương, đơn vị. Để công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, đầy đủ, kịp thời, nội dung mang tính xây dựng, góp phần tạo sự đồng tình trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền tăng cường thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên, người dân nắm, hiểu đúng, đầy đủ, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền đậm nét những thành tựu, những kết quả đạt được, những nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, của các ngành, các cấp; cung cấp đầy đủ thông tin để người dân nhận định, đánh giá đúng tình hình, không tin vào kẻ xấu xuyên tạc. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình tiêu biểu qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội, để người dân đồng thuận với những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Đối với những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, các cấp, các ngành chức năng phải tích cực giải quyết, nhất là nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần giải tỏa căng thẳng, bức xúc và tránh làm nóng vấn đề. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền tránh khai thác sâu những nội dung phản ánh bức xúc, tiêu cực, thông tin một chiều mà phủ nhận những nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội theo hướng tích cực, tạo cho người dân tinh thần lạc quan, phấn khởi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, đơn vị. Chúng ta phải hiểu rằng, các thế lực thù địch, kẻ xấu thường lợi dụng những yếu kém, sai sót trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, chống phá.

Vì vậy, năm mới - công tác tuyên truyền cũng phải mới, mới trong suy nghĩ, cách làm, biết huy động lực lượng, phương tiện, các loại hình tuyên truyền vừa truyền thống vừa hiện đại, thông tin kịp thời. Tùy vào đối tượng, nội dung cần thông tin mà sử dụng loại hình tuyên truyền phù hợp. Công tác truyên truyền phải có sức thuyết phục, vừa cổ vũ, động viên, khích lệ, phát huy những cái tốt, vừa phê bình, phê phán những cái xấu, cái tiêu cực, góp phần làm lành mạnh xã hội. Hiện nay, nhu cầu thông tin rất lớn, cho nên chúng ta phải chủ động thông tin kịp thời, chính xác, giúp người dân nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó người dân có những việc làm thiết thực cho bản thân, gia đình, xã hội, vì lợi ích của quê hương, đất nước và của Nhân dân.

Lê Thị Kim Loan – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Gửi bình luận của bạn