Thái độ tiếp xúc với tổ chức và nhân dân được nâng lên

Cập nhật ngày: 20/12/2018 11:14:05

ĐTO – Ngày 20/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

Năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện sát với thực tiễn cơ sở, gợi mở nội dung, phương pháp hoạt động.


Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên

Chính quyền các cấp quan tâm thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2018” đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là tập trung cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. Từ đó, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với tổ chức và nhân dân được nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung khảo sát, rà soát, đánh giá lại chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội và đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư.

Cũng trong năm 2018, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền đề cao trách nhiệm lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan nhà nước tăng cường công tác tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, phát huy dân chủ nội bộ và mở rộng dân chủ với nhân dân, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn