Thiếu tá Hà Văn Đẳng - Một điển hình về thực hiện cuộc vận động 50

Cập nhật ngày: 24/12/2018 14:55:24

ĐTO - Với vai trò là Phó Chủ nhiệm kỹ thuật (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), Thiếu tá Hà Văn Đẳng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (viết tắt là cuộc vận động 50) mang lại hiệu quả thiết thực.


Thiếu tá Hà Văn Đẳng. 
Ảnh: N.An

Theo Thiếu tá Hà Văn Đẳng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động 50, cá nhân phối hợp với tập thể Phòng Kỹ thuật chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ uy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai thực hiện lồng ghép vào nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hàng năm.

Đồng thời, quán triệt đầy đủ Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương, Chương trình hành động số 389 của Đảng ủy Quân khu và chương trình hành động số 353 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong định hướng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc vận động 50.

Thiếu tá Hà Văn Đẳng tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thực hiện cuộc vận động 50. Qua theo dõi, kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ đạo các cấp kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động 50 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động 50 trên địa bàn tỉnh khá phong phú về nội dung lẫn hình thức như: tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu về cuộc vận động 50; Luật giao thông đường bộ; thi lái xe an toàn và quân khí viên giỏi; thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và đồ dùng huấn luyện... tạo được sự lan tỏa đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Kết quả thực hiện cuộc vận động 50 mang lại hiệu quả rõ rệt như: số vụ tai nạn giao thông giảm theo từng năm; 100% kho vũ khí đạn, tủ súng an toàn tuyệt đối; vũ khí thiết bị kỹ thuật được duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí... Qua đó, phục vụ có hiệu quả cho công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, việc đưa công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí thiết bị kỹ thuật từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả đúng theo quy định.

Với nhận thức cao về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động 50, Thiếu tá Hà Văn Đẳng cùng với lực lượng thường trực kỹ thuật đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho cấp ủy và người chỉ huy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp từ công tác tuyên truyền giáo dục đến nội dung thực hiện hàng tháng, quý, năm và từng đợt cao điểm, nhất là giao nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, người chỉ huy cùng cấp.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn