Triển khai các hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 06/11/2019 05:38:34

ĐTO - Chiều ngày 4/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 24 điểm cầu tại sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố triển khai các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 174 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hướng dẫn số 19 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 126 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Theo Kế hoạch số 174 của BTV Tỉnh ủy, đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Về thời gian, đối với đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/3/2020; Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương hoàn thành trước ngày 30/8/2020; đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2020.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn