CHÂU THÀNH

Từ mô hình Hội quán đến hợp tác xã phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 29/11/2019 10:45:57

ĐTO - Thời gian gần đây, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nhất là vấn đề đầu ra của nông sản; cần phải tập hợp, quy tụ những hộ nông dân có cùng ý tưởng, mô hình sản xuất tương đồng, nhằm xây dựng cách thức làm ăn, cùng bàn bạc, quyết định một số nội dung của chuyện làng, chuyện xóm. Từ đó mô hình Hội quán được hình thành và là Hội quán đầu tiên của tỉnh trên địa bàn huyện Châu Thành.


Người dân trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng quan tâm đến việc sản xuất nông sản theo hướng an toàn

Hội quán là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, chung tay, góp sức cùng nhau xây dựng địa phương phát triển. Thường xuyên cổ vũ, động viên, hỗ trợ các thành viên trong canh tác các loại cây trồng, phổ biến kiến thức mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi mang lại lợi nhuận và thu nhập ổn định. Hợp tác, liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường để mang lại quyền lợi về vật chất và tinh thần cho các thành viên và tập hợp những người cùng nguyện vọng, sở thích, ngành nghề để xây dựng những nòng cốt trong hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả ngành nghề trên các lĩnh vực.

Từ khi Hội quán được thành lập, ngoài việc đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thì hoạt động của Hội quán đã góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là công tác xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp được người dân tích cực hưởng ứng và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu thị trường và xuất khẩu với quy mô vùng sản xuất tập trung, liên kết trong tiêu thụ nông sản, góp phần tăng thu nhập hộ gia đình và tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2018 là 5 xã (năm 2015 có 3 xã đạt, năm 2018 đạt thêm 2 xã), phấn đấu đến năm 2020 Châu Thành cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Được thành lập vào năm 2016, Canh tân Hội quán có 72 thành viên (có 8 đảng viên), đến nay đã phát triển lên 100 thành viên (có 10 đảng viên). Mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, tính tự chủ trong quản lý cộng đồng tốt hơn và liên kết trong sản xuất hiệu quả hơn so với trước. Tùy theo đặc điểm tình hình của mỗi địa phương và nhu cầu của người dân về hoạt động sản xuất nào liên quan đến ngành nghề mang tính đặc thù của vùng và được đa số người dân đồng tình thì việc lựa chọn tên gọi của Hội quán thường gắn với vùng sản xuất của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã chỉ đạo nhân rộng mô hình này ra các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện Châu Thành đã thành lập được 9 Hội quán như: Canh tân Hội quán, xã An Nhơn (chuyên canh cây nhãn, con cá); Tân lang Hội quán, xã Hòa Tân (chuyên canh cây khoai lang); Thanh long Hội quán, xã Phú Hựu (chuyên canh cây thanh long ruột đỏ)... Qua khảo sát đánh giá, có nhiều Hội quán hoạt động tốt, đặc biệt có 4 hợp tác xã (HTX) được thành lập trên nền tảng Hội quán gồm: HTX Nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn; HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp ấp Hòa An, xã Hòa Tân; HTX Thanh long ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu; HTX Nông sản Thành Nguyên ấp Phú An, xã Tân Bình.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn luôn phối hợp thường xuyên trong công tác tuyên truyền, vận động các thành viên của Hội chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp kịp thời tài liệu, các thông tin cần thiết đến Ban chủ nhiệm để sinh hoạt lệ trong Hội quán. Vì vậy, các phong trào thi đua, cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, mô hình kinh tế tập thể, tổ sản xuất, Hội quán, hợp tác xã... nhằm mục đích liên kết tiêu thụ sản phẩm với định hướng sản xuất theo quy hoạch vùng chuyên canh gắn với thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu luôn được người dân đồng thuận thực hiện tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn ngày càng phát triển.

Nhìn chung, hoạt động các mô hình Hội quán được thành lập bước đầu mang lại hiệu quả tốt, duy trì nề nếp sinh hoạt, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời trên nền tảng Hội quán đã thành lập được 4 HTX. Các HTX này thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, thực hiện tốt trong khâu liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Cụ thể: HTX Nông sản an toàn An Hòa đã mua nhãn của thành viên để tiêu thụ ở 3 chợ đầu mối (Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn) ở TP.HCM với tổng số 50 tấn nhãn/tháng; cung cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu T&T khoảng 15 tấn nhãn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. HTX Thanh long Hội quán, xã Phú Hựu đã bán 200 tấn thanh long cho Công ty Thạch Võ... góp phần đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về xây dựng xã nông thôn mới. Riêng 4 Hội quán mới thành lập năm 2019 vẫn duy trì sinh hoạt thường xuyên và được huyện hỗ trợ cơ bản các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn