Hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số Quốc gia 2023”

Cập nhật ngày: 11/10/2023 05:35:21

ĐTO - Tại Trường THPT Tràm Chim, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông vừa phối hợp với Huyện đoàn Tam Nông tổ chức lễ phát động chương trình Tháng hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023” (10/10).


Đoàn viên, thanh niên, học sinh tham quan, trải nghiệm, đăng ký số tài khoản

Tại lễ phát động, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã nêu ý nghĩa, mục đích, lợi ích thiết thực và tầm quan trọng của chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trong các lĩnh vực của đời sống xã hội... Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ và có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên và học sinh tham quan, trải nghiệm và đăng ký số tài khoản thực hiện chuyển đổi số bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu các hồ sơ, thủ tục, tài liệu liên quan trên nền tảng số...

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên và học sinh còn được tuyên truyền thông tin pháp luật về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông...

Trần Trọng Trung

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn