Công ty TNHH KN Cam Ranh tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó

Cập nhật ngày: 12/12/2018 05:00:25

Vừa qua, tại TX.Hồng Ngự, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cùng sự đồng hành của Công ty TNHH KN Cam Ranh đã trao tặng học bổng, bảo trợ dài hạn và tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó của 5 huyện, thị gồm: huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và TX.Hồng Ngự.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH KN Cam Ranh đã trao tặng 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 5 suất bảo trợ dài hạn (5 triệu đồng/suất) và 245 suất dụng cụ học tập (mỗi suất trị giá trên 460 ngàn đồng) cho 300 học sinh nghèo vượt khó. Tổng trị giá gần 200 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Lê Doanh

Gửi bình luận của bạn