Giáo viên được nghỉ hè 8 tuần

Cập nhật ngày: 20/07/2020 18:39:52

ĐTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.


G
iáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần

Theo Nghị định, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần; giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 6 tuần; giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trường trung cấp và trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, giáo viên còn được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt trên địa bàn.

Nghị định cũng quy định cụ thể về phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; học bổng khuyến khích học tập.

PV

Gửi bình luận của bạn