Mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021

Cập nhật ngày: 27/07/2020 08:44:16

ĐTO - Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021 được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Theo đó, các mức thu học phí cụ thể như sau: Đối với trường mầm non khu vực thành thị (phường, thị trấn) là 70.000 đồng/tháng; nông thôn (xã) là 35.000 đồng/tháng. THCS khu vực thành thị là 65.000 đồng/tháng; nông thôn là 35.000 đồng/tháng.

Đối với THPT, các lớp phổ thông dạy chương trình đại trà ở khu vực thành thị là 80.000 đồng/tháng; nông thôn là 40.000 đồng/tháng. Đối với trường chuyên, các lớp phổ thông dạy theo chương trình chuyên không phân biệt khu vực thành thị hay nông thôn mức thu 90.000 đồng/tháng. Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn tỉnh.

T.T

Gửi bình luận của bạn