Năm học 2019 – 2020, tỉnh không tiếp tục mô hình trường học mới VNEN

Cập nhật ngày: 21/02/2019 05:34:07

ĐTO - UBND tỉnh vừa đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc không tiếp tục thực hiện việc dạy và học theo mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục trên địa bàn tỉnh kể từ năm học 2019 – 2020.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo không tổ chức tổng kết đánh giá thí điểm do đã đánh giá hàng năm; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh hoà nhập vào môi trường học tập theo phương pháp dạy và học hiện hành.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn