Sở Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn chuyên đề phát triển vận động

Cập nhật ngày: 31/12/2018 05:42:27

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên của 12 huyện, thị, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã chọn Trường Mầm non thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng làm điểm tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển vận động, gắn với nội dung “Tuần lễ sức khỏe học đường bậc học Mầm non”.

Cán bộ quản lý và giáo viên được trang bị các nội dung về giáo dục dinh dưỡng và vận động, thông qua 2 tiết dạy: rèn luyện cho các trẻ nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của các thực phẩm đối với sức khỏe của các trẻ; kỹ năng tự sinh hoạt hàng ngày của trẻ...

Đây là nội dung sinh hoạt định kỳ theo chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2018 - 2019, nhằm trang bị kiến thức, giúp cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non; giúp các cháu có sức khỏe tốt, tăng tính độc lập, tự chủ góp phần nâng cao đức - trí - thể - mỹ ngay từ bậc học đầu tiên.

Kim Lệ

Gửi bình luận của bạn