Trường Đại học Đồng Tháp được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Quản lý giáo dục trình độ tiến sĩ

Cập nhật ngày: 19/04/2019 05:26:39

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ đào tạo ngành Quản lý giáo dục (QLGD) trình độ tiến sĩ, mã số 9140114 cho Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT). Như vậy, Trường ĐHĐT trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long được giao nhiệm vụ đào tạo ngành QLGD trình độ tiến sĩ.

Tiền thân là chuyên ngành Giáo dục học, QLGD đã phát triển và trở thành một khoa học độc lập và có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Mục tiêu của ngành QLGD trình độ tiến sĩ là đào tạo bậc cao nhất về lý thuyết và thực hành, người học có năng lực nghiên cứu độc lập sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn sâu trong lĩnh vực QLGD.

NGƯT.PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHĐT kiêm Chủ nhiệm chuyên ngành QLGD cho biết: “Đào tạo trình độ cao là mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Đồng Tháp kiên trì thực hiện trong hơn 15 năm qua. Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo ngành QLGD trình độ tiến sĩ vừa là vinh dự vừa là trọng trách lớn xuất phát từ nhu cầu xã hội, sứ mệnh và năng lực đào tạo của nhà trường đã được kiểm định và công nhận. Đây là một tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục theo đuổi tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học chất lượng cao”.

Theo kế hoạch, Trường ĐHĐT sẽ tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh ngành QLGD khóa đầu tiên vào tháng 8/2019, với chỉ tiêu dự kiến từ 5 - 12 nghiên cứu sinh mỗi năm.

Hiếu Tri

Gửi bình luận của bạn