Đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cập nhật ngày: 28/01/2024 15:27:26

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240128032818dt3-1.mp3

 

ĐTO - Để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững cũng như thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 500/CTPH/UBND-MTTQ ngày 13/12/2019 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2020 - 2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) và Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phối hợp số 50/KH-LHH-SKHCN ngày 13/12/2019 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2024 (gọi tắt là Kế hoạch số 50).


Liên hiệp Hội và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sơ kết Kế hoạch phối hợp số 50/KH-LHH-SKHCN về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 
giai đoạn 2020 - 2024 (Ảnh: Khánh Duy)

Trên tinh thần đó, Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vai trò của khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; phối hợp tổ chức định kỳ các giải thưởng về khoa học công nghệ và tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; tham gia tư vấn phản biện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 50 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Từ nguồn kinh phí được cấp theo Kế hoạch số 50 năm 2023, Liên hiệp Hội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ trên cây trồng” và “Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng về sản xuất kinh doanh”, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò của phân hữu cơ trên các loại cây trồng. Đồng thời nâng cao nhận thức cho các hộ dân sản xuất kinh doanh về quy định tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cũng triển khai nhiều nội dung thiết thực theo tinh thần Kế hoạch số 50. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm cho 240 phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nữ tại các huyện: Lấp Vò, Lai Vung và Thanh Bình; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Quy trình quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng hóa có mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc tại các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tọa đàm “Ươm tạo, thúc đẩy doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp” và tổ chức Hội nghị Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Lãnh đạo Liên hiệp Hội tư vấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ cho nông dân xã Mỹ An, huyện Tháp Mười

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, đến các tầng lớp nhân dân về các hoạt động phát triển khoa học công nghệ vào đời sống Nhân dân, nổi bật là xây dựng mô hình “Người Nông dân chuyên nghiệp”, góp phần từng bước thay đổi thói quen, tập quán sản xuất, hướng đến tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn mô hình phát triển chăn nuôi tuần hoàn trong nông nghiệp cho thành viên hội quán, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân trên địa bàn 12 huyện, thành phố, có hơn 1.000 thành viên hội quán và nông dân tham dự.

Những kết quả đạt được như trên nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cơ quan trong thực hiện các nội dung phối hợp. Đồng thời, các cơ quan tham gia kế hoạch phối hợp đã chủ động phân công đầu mối giúp việc, tạo thuận lợi  liên hệ giữa các đơn vị, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan theo dõi nội dung thực hiện và báo cáo kết quả về Kế hoạch phối hợp thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 50 vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Đó là, việc đánh giá kết quả hoạt động còn chưa kịp thời, nguồn lực thực hiện nội dung phối hợp còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Kế hoạch số 50 với một số địa phương chưa được thường xuyên.

Để khoa học và công nghệ thực sự đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiệu quả vào thực tiễn sản xuất; chú trọng công tác vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú trọng các hoạt động tuyên truyền về lợi ích xã hội của việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm hàng hóa nông sản có chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện (thứ 4 từ phải sang) và Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Minh Thức trao giải cho các dự án đạt giải tại Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (Ảnh: Nhật Khánh)

Song song đó, các cơ quan cần tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch phù hợp với điều kiện của địa phương, nhất là trong triển khai các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ. Qua đó, nhằm kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng về nội dung cho công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới, để khoa học và công nghệ ngày càng gần hơn với thực tiễn đời sống, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...

PHẠM HÒA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn