Đưa kiến thức khoa học, công nghệ vào thực tiễn, phục vụ đời sống, sản xuất

Cập nhật ngày: 31/01/2024 17:32:11

ĐTO - Ngày 31/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 8, khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến nay, Liên hiệp Hội tập hợp được 19 hội thành viên và 3 thành viên liên kết (các hội thành viên tập hợp hơn 34.000 hội viên). Phần lớn các hội thành viên đều duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Liên hiệp Hội còn phối hợp với các hội thành viên thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức.


Quang cảnh hội nghị

Năm qua, Liên hiệp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức góp phần đưa kiến thức khoa học, công nghệ vào thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời sống. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên cung cấp thêm luận cứ nhằm giúp cho cơ quan có thẩm quyền đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đáng chú ý là Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp với nhiều giải pháp kỹ thuật thiết thực, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến tinh thần lao động sáng tạo trong Nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động tôn vinh trí thức được chú trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với đội ngũ trí thức tỉnh nhà, qua đó động viên khích lệ tinh thần đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà...

Năm 2024, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như chú trọng công tác tập hợp trí thức, xây dựng và phát triển tổ chức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trí thức, hội viên để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng tìm hướng giải quyết phù hợp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống.

Dịp này, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tiến hành lấy ý kiến và thống nhất kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn