Bí thư Tỉnh ủy thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2

Cập nhật ngày: 17/02/2021 08:26:50

Chiều ngày 16/2/2021 (nhằm mùng 5 Tết), Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã đến thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười).


Bí thư Tỉnh ủy tham quan mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến,  tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0”

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 được thành lập từ năm 2013. Đây là Hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0” với diện tích 66,5 ha.

Mô hình sử dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo trồng đến khâu sản xuất như: Máy cấy kết hợp bón phân vùi, phun thuốc bằng máy bay, hệ thống tưới tiêu nước tự động bằng năng lượng mặt trời, mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh v.v..

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã lắng nghe lãnh đạo Hợp tác xã trình bày những khó khăn trong quá trình hoạt động, từ đó có hướng giải quyết phù hợp, đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn, giúp Hợp tác xã ngày càng phát triển, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Theo Hoàng Kha (dongthap.gov.vn)

Gửi bình luận của bạn