Cấp phát 4 tấn phân hữu cơ cho nhà vườn trồng xoài

Cập nhật ngày: 01/05/2019 05:25:28

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cấp phát hỗ trợ trên 4 tấn phân hữu cơ sinh học, 4 tấn vôi nấm trichoderma và hoạt chất chống chồng lộc cho 14 nhà vườn trồng xoài ở xã Mỹ Hội đang tham gia mô hình canh tác xoài theo hướng VietGAP, với diện tích 8ha, tổng số tiền trên 80 triệu đồng, trích từ nguồn vốn tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh hỗ trợ cùng sự đối ứng của nhà vườn.

Được biết, trong 9 tháng tham gia mô hình, nhà vườn còn được ngành chuyên môn tập huấn kỹ thuật và được cấp phát sổ tay ghi chép tiêu chí VietGAP.

Hiện trên địa bàn huyện Cao Lãnh có trên 3.600ha trồng xoài, trong đó có trên 90ha đang được các nhà vườn sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP và theo hướng an toàn với phần lớn là xoài Cao Lãnh và xoài cát chu Cao Lãnh, sản lượng hàng năm cung cấp ra thị trường trên 35 ngàn tấn.

Thành Sơn

Gửi bình luận của bạn