Tháp Mười
Công nghiệp -thương mại - dịch vụ phát triển

Cập nhật ngày: 05/06/2012 15:25:16

Theo báo cáo của UBND huyện Tháp Mười, trong 6 tháng đầu năm 2012, sản xuất công nghiệp - thương mại - dịch vụ của huyện duy trì và phát triển. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư, hoàn thành các thủ tục đầu tư trên địa bàn.


Một góc Tháp Mười

Các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định, đặc biệt là Công ty TNHH Tỷ Xuân duy trì trên 3.200 công nhân, hiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng mở rộng sản xuất; Công ty Cẩm Nguyên đã san lấp mặt bằng đạt 98% khối lượng và đang tiếp tục triển khai thi công bờ kè. Giá trị sản xuất công nghiệp tính đến hết tháng 5 đạt 225.000 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch năm.

Thương mại - dịch vụ với lợi thế hệ thống chợ đều khắp và các khu thương mại của huyện đã cung ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa của người dân trong và ngoài huyện, đáp ứng đủ các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân.

Công tác quản lý thị trường được quan tâm thực hiện thường xuyên, các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định về chất lượng hàng hóa, việc niêm yết giá. Tổng mức bán lẻ đạt 1.675 tỷ đồng, đạt 51,57% so với kế hoạch. Huyện đã hoàn thành thủ tục giao đất đầu tư xây dựng chợ Hưng Thạnh, Mỹ Hòa, riêng chợ Trường Xuân đang lập phương án nâng cấp giai đoạn 2.

DT

 

Gửi bình luận của bạn