Toàn tỉnh thành lập được 14 Hợp tác xã trên nền tảng mô hình Hội quán nông dân

Cập nhật ngày: 24/05/2019 14:11:41

ĐTO – Ngày 24/5, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, mô hình Hội quán nông dân phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phát huy được vai trò huy động cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới và tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất thông qua hình thức tập hợp nông dân, thương nhân trên tinh thần tự nguyện, làm tiền đề quan trọng để hình thành các hợp tác xã.


Người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh tích cực tham gia mô hình Hội quán nông dân

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 72 Hội quán nông dân. Trong đó, 14/72 hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 từ mô hình Hội quán nông dân, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động ổn định lên 164 hợp tác xã.

Để thực hiện chủ trương tri thức hóa nông dân, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hiện đại, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và tư duy làm kinh tế nông nghiệp cho nông dân. Đây được xem là giải pháp căn cơ để đưa nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

          Hồng Ngự

Gửi bình luận của bạn