Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,3% kế hoạch

Cập nhật ngày: 14/10/2019 06:10:27

ĐTO - Ngay từ đầu năm, tỉnh đã có quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, đồng thời đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án, công trình và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện và thông tin các vướng mắc, khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Tuy nhiên, giá trị giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Tính đến ngày 30/9/2019, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công được 1.709,3 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch. Cụ thể: huyện Hồng Ngự giải ngân được 115,2 tỷ đồng, đạt 52,47% kế hoạch vốn (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018); huyện Tháp Mười đạt 40,3%, ước đến cuối năm đạt 95%;... Nguyên nhân là quy trình thủ tục đầu tư công mất rất nhiều thời gian; công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện quyết liệt, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án; chủ đầu tư chưa kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với một số đơn vị thi công yếu kém, kéo dài thời gian thi công. Để khắc phục vấn đề này, UBND tỉnh đã thành lập Tổ giúp việc (liên ngành) theo dõi thông tin đầu tư xây dựng cơ bản để cập nhật, báo cáo định kỳ 10 ngày/lần, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất xử lý đối với các chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ. Ước giá trị giải ngân cả năm 2019 đạt 3.499,9 tỷ đồng, đạt 80,56% kế hoạch.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn