Tăng cường công tác quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 09/04/2024 15:21:34

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa.


Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều mô hình thu gom vỏ chai nhựa bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ môi trường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực  hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hưởng ứng phong trào giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên các cấp tích cực tham gia các giải pháp hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói thực phẩm nhựa, chai lọ nhựa, ống hút nhựa…).

Bên cạnh đó, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa…

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nhân rộng và xây dựng các mô hình tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố vận động người dân, cộng đồng dân cư, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch... hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường. Đồng thời không cung cấp miễn phí túi ni-lông khó phân hủy cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi ni-lông tự hủy sinh học, thân thiện với môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường các khu dân cư, chợ, đường phố, khu vực công cộng…

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn