Công tác dân vận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cập nhật ngày: 28/03/2024 05:36:09

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240328053655dt2-3.mp3

 

ĐTO - Các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tháp Mười tập trung cụ thể hóa kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sát với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền về vị trí, vai trò của công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Người dân xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Các cấp chính quyền chỉ đạo thực hiện đồng bộ quy chế dân chủ ở cơ sở; dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó phát huy tốt vai trò nêu gương trong hoạt động lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phát huy dân chủ cơ sở ở xã, thị trấn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tháp Mười thành lập Tổ tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Trong đó, phân công đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười làm Tổ trưởng và các ngành có liên quan phối hợp thực hiện. Nhìn chung, qua tuyên truyền, người dân trên địa bàn hiểu rõ hơn, đồng thuận cao với chủ trương của cấp trên, nhất là người dân có đất trong khu quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai đến các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện. Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đúng quy trình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cho công dân, tổ chức liên quan đến các thủ tục hành chính cấp huyện đạt 99,77% và cấp xã đạt 99,78%. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2023 đạt 85 điểm. Trong những tháng đầu năm 2024, huyện Tháp Mười tích cực triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt, trong năm đã tiếp nhận 442 vụ việc, trong đó tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 79 đơn, đã giải quyết 77 đơn, tồn 2 đơn đang giải quyết. Các Tổ hòa giải ở cơ sở nhận 112 đơn, đưa ra hòa giải 112 đơn, đạt 100% (hòa giải thành 107 đơn, đạt 95,5%). Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với lực lượng vũ trang giai đoạn 2022 - 2026, Quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Theo đồng chí Ngô Minh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười, năm 2024, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; công tác “Dân vận khéo” và “Dân vận chính quyền” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn huyện. Triển khai mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu và hoạt động các mô hình “Hội quán”, “Tổ Nhân dân tự quản”. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn