Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 28/03/2024 13:39:56

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240328014139dt2-8.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Hội) và các Hội Thành viên làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho cộng đồng, đưa tri thức khoa học công nghệ xuống cơ sở, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời triển khai các chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành và các trường cao đẳng, đại học trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ năm 2024

Hiện nay, Liên hiệp Hội gồm 19 Hội Thành viên, 3 Thành viên liên kết và Trung tâm Bảo tồn sinh vật Đồng Tháp Mười (tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp Hội) với khoảng 34.000 hội viên. Phần lớn các Hội Thành viên đều duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tranh thủ được nguồn tài trợ của hội, ngành Trung ương, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp khoa học để hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác chuyên môn.

Trong hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, hằng năm, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện 12 chuyên mục “Tri thức phục vụ đời sống” với nhiều nội dung đa dạng, phong phú gắn với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống Nhân dân. Cùng với đó, Liên hiệp Hội còn phối hợp với Báo Đồng Tháp thực hiện 24 chuyên trang “Trí thức khoa học - công nghệ” nhằm tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng hữu cơ, kinh tế tuần hoàn để nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất...


Lãnh đạo Liên hiệp Hội tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ cho nông dân trồng khoai môn huyện Lấp Vò

Trong hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các Hội thành viên tổ chức nhiều hội thảo tư vấn với các chủ đề khác nhau nhằm giải quyết vấn đề của thực tiễn đời sống như: xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - qua thực tiễn tỉnh Đồng Tháp; chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - những vấn đề đặt ra trong thời gian tới tại các tỉnh miền Nam... Theo đó, nội dung các hội thảo tư vấn đã được Liên hiệp Hội tổng hợp, kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi) được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nổi bật của Liên hiệp Hội. Năm 2023, toàn tỉnh có 1.409 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp huyện, thành phố với 275 giải thưởng khác nhau. Riêng cấp tỉnh nhận 109 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Kết quả có 53 mô hình, sản phẩm đạt giải, gồm: 10 giải Nhì, 6 giải Ba, 37 giải Khuyến khích. Đối với Hội thi chỉ tổ chức ở cấp tỉnh, năm 2023 có 29 giải pháp tham gia dự thi. Kết quả có 19 giải pháp đạt giải gồm: 2 giải Nhì, 12 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Hoạt động Hội thi và Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân với nhiều giải pháp kỹ thuật thiết thực, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến tinh thần lao động sáng tạo trong Nhân dân.

Trong quý I năm 2024, Liên hiệp Hội tổ chức thành công hội nghị phổ biến kiến thức về “Trí tuệ nhân tạo (AI) và gợi mở cho đội ngũ trí thức hiện nay” thu hút hơn 80 đại biểu là cán bộ, viên chức và sinh viên tham dự; triển khai với nhiều hình thức khác nhau về Cuộc thi đến cấp huyện, thành phố. Ngoài ra, nhiều Hội Thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Hội Luật gia tỉnh trực tiếp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức với 656 cuộc, có 84.044 người dự; phối hợp các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, Luật Bình đẳng giới và Luật Thừa kế... được 659 cuộc, có 52.255 người dự; phát hành 9.703 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay về hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế, bình đẳng giới, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông...


Hội thảo về khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh xuất bản ấn phẩm Đồng Tháp xưa và nay tập 82, góp ý bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Cao Lãnh 1975 - 2020... Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tổ chức khảo sát, triển khai thực hiện việc xây dựng cầu, đường nông thôn với nhiều cầu, đường được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024, Liên hiệp Hội và Hội Thành viên cần đẩy mạnh công tác tập hợp đội ngũ trí thức, tiếp tục phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trí thức, hội viên để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng tìm hướng giải quyết phù hợp. Tích cực góp ý phản biện xã hội đối với các văn bản chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng để trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với quê hương, đất nước, dân tộc, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song song đó, Liên hiệp Hội sẽ phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban ngành, các huyện, thành phố nhằm củng cố và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh, làm tốt vai trò tổ chức, tập hợp đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các Hội Thành viên để hoạt động, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Đồng thời phối hợp với các Hội Thành viên, các ngành, các viện, trường trong tỉnh và khu vực tham gia thực hiện các đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

PHẠM HÒA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn