Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đối thoại giải quyết khiếu nại

Cập nhật ngày: 02/04/2024 15:09:36

Chiều ngày 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có buổi đối thoại với ông Nguyễn Tuyên (được ông Nguyễn Duy ủy quyền) để giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất.


Ông Nguyễn Tuyên trình bày nội dung khiếu nại 

Ông Nguyễn Tuyên trình bày, năm 2023, UBND huyện Lấp Vò thực hiện dự án Trường Mầm non Long Hưng A đã thu hồi diện tích gần 2.500m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Nguyễn Duy và giải quyết bồi thường, hỗ trợ hơn 714 triệu đồng. Không thống nhất mức bồi thường trên, ông Nguyễn Duy chưa nhận tiền và khiếu nại yêu cầu nâng giải quyết bồi thường.

Ngày 22/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đã có Quyết định số 687 giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy với nội dung giữ nguyên Quyết định số 497 ngày 28/9/2023 của UBND huyện Lấp Vò, không chấp nhận nâng giá bồi thường đất chuyên trồng lúa nước từ 245.000 đồng/m2 lên 500.000 đồng/m2; yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (3 lần) với số tiền là 195.000 đồng/m2 và giao 1 nền tái định cư.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn (đứng) kết luận giải quyết khiếu nại

Tại buổi đối thoại, qua ý kiến trình bày của ông Nguyễn Tuyên và các sở, ban, ngành có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn kết luận không có cơ sở xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy. Lý do, UBND huyện Lấp Vò thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đúng với Quyết định số 140 ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Trường Mầm non Long Hưng A.

Quyết định số 687 ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy là đúng quy định pháp luật. UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy theo hướng giữ nguyên Quyết định số 687 ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn