Tập trung nghiên cứu sớm triển khai thí điểm mô hình “Tủ sách pháp luật điện tử”

Cập nhật ngày: 07/08/2019 05:43:18

ĐTO - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã khẳng định vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo toàn diện, thống nhất công tác PBGDPL ở các ngành, các cấp. Các nội dung pháp luật được tập trung tuyên truyền chủ yếu là những văn bản luật liên quan. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 16.924 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp có 536.089 lượt người tham dự; tổ chức 2 hội thi, có 86 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 82.384 tài liệu hỏi đáp pháp luật và đăng tải 181 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin truyền thông;... Đặc biệt, công tác hòa giải ngày càng có hiệu quả, tạo điều kiện cho các hòa giải viên tiếp cận, cập nhật những kiến thức pháp luật mới kịp thời và cùng trao đổi kinh nghiệm để vận dụng vào công tác hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành trên toàn tỉnh đạt 81,78% (đưa ra hòa giải 1.762 vụ, hòa giải thành 1.441 vụ).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh: Hiện nay, công tác PBGDPL của tỉnh đã đi vào nề nếp, tuy nhiên tiến độ thực hiện các đề án còn chậm. Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Hội đồng cần củng cố, kiện toàn tổ chức của Hội đồng cấp huyện, thành phố cùng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên phải thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ; trang bị kỹ năng cũng như hỗ trợ tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đặc biệt, trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng tập trung nghiên cứu, tìm học tập mô hình “Tủ sách pháp luật điện tử” để sớm triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh giúp cho công tác PBGDPL tiện lợi và ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời tiến hành khảo sát xã hội học để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thời gian qua.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn