Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật ngày: 13/01/2021 10:05:15

 ĐTO - Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Dương Hồng Lạc - Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng của Thanh tra tỉnh cùng tham dự.


Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2020, toàn ngành đã triển khai hơn 6.000 cuộc thanh tra hành chính và gần 190.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, hơn 6.300ha đất; ban hành 90.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 7.000 tỷ đồng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 86%. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân gần 900 tỷ đồng, hơn 100ha đất; trả lại quyền lợi cho 990 người…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của ngành thanh tra. Đồng thời yêu cầu Thanh tra Chính phủ tăng cường chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ; tập trung củng cố tổ chức bộ máy Thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ ngành thanh tra các cấp, nhất là cấp cơ sở; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động. Bên cạnh đó, từng bước đổi mới công tác thanh tra, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn