Tòa án nhân dân TP.Cao Lãnh

Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Tâm

Cập nhật ngày: 03/07/2020 05:45:50

ĐTO - Ông Nguyễn Hữu Tâm ngụ Phường 2, TP.Cao Lãnh, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hữu Tâm, khiếu nại thẩm phán thụ lý vụ án ban hành khống Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số 36 ngày 16/4/2020, không tống đạt Quyết định tạm đình chỉ cho công ty nên công ty không khiếu nại lên cấp có thẩm quyền nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án; thẩm phán ban hành quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử và quyết định tiếp tục giải quyết vụ án ngày 22/4/2020, cho đến nay đi đến bế tắc.

Tòa án nhân dân TP.Cao Lãnh trả lời vụ việc trên như sau:

Nội dung đơn khiếu nại trên đã được Tòa án nhân dân TP.Cao Lãnh giải quyết tại Quyết định số 04 ngày 10/6/2020. Theo đó, trong quá trình giải quyết vụ án, thẩm phán tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, ban hành công văn gửi Phòng quản lý đô thị TP.Cao Lãnh yêu cầu phúc đáp về việc cấp phép xây dựng công trình xây dựng bá lan. Do chưa nhận được văn bản phúc đáp nhưng thời hạn chuẩn bị xét xử đã hết nên Tòa án ban hành quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử (Quyết định 64 ngày 16/3/2020) thời hạn 1 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.

Ngày 16/4/2020, thẩm phán ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số 36 theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự. Do Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số 36 ngày 16/4/2020 ban hành trong thời điểm dịch Covid-19 nên tống đạt cho đương sự bằng hình thức gửi dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu gửi số EC876300863VN ngày 20/4/2020.

Ngày 21/4/2020, bưu tá Trung tâm khai thác vận chuyển – Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tiến hành tống đạt Quyết định số 36 nêu trên cho công ty để công ty thực hiện quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271, khoản 2 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. Ông Tâm nhận, mở thư xem Quyết định số 36, sau đó dán lại trả cho bưu tá và không ký tên vào chứng từ của Bưu điện. Ông Tâm đã xem Quyết định số 36 nhưng không thực hiện quyền kháng cáo theo quy định pháp luật (có xác nhận của Trung tâm khai thác vận chuyển – Bưu điện tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi nhận văn bản phúc đáp của Phòng quản lý đô thị TP.Cao Lãnh, ngày 22/4/2020, Tòa án ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án. Hiện nay, thẩm phán đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định, khi đủ điều kiện sẽ đưa vụ án ra xét xử. Do đó, khiếu nại của Công ty TNHH Hữu Tâm không có cơ sở.

T.T

Gửi bình luận của bạn