• Google sẽ xóa bỏ tính năng nhắn tin trên YouTube
  • 25/08/2019
  • Sau khi đầu hàng ở mảng mạng xã hội với Google+, Google mới đây lại tiếp tục chào thua các đối thủ ở mảng nhắn tin. Gã khổng lồ tìm kiếm sẽ loại bỏ tính năng nhắn tin của người dùng YouTube.
Xem tin đã đăng theo ngày: