• Hacker công bố có thể bẻ khóa mọi iPhone
  • Một nhóm hacker nổi tiếng đã công bố phiên bản Jailbreak mới nhất cho phép hệ điều hành iOS của iPhone chạy các tính năng không sẵn có, kể cả phiên bản iOS 13.5 vừa phát hành.
Xem tin đã đăng theo ngày: